Доступ до публічної інформації

Проекти розпорядження

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

КІЦМАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про організацію громадських та

інших робіт тимчасового характеру

у 2019 році

Керуючись пунктом третім статті 24 Закону України  “Про місцеві державні адміністрації”, статтею 31 Закону України „Про зайнятість населення”  та Порядком організації громадських та інших робіт тимчасового характеру,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів Українивід 20 березня 2013 року №175 (із змінами):

1. Організувати громадські та інші роботи  тимчасового характеру на підприємствах, в організаціях, установах Кіцманського району в 2019 році.

2. Затвердити перелік видів громадських та інших робіт тимчасового характеру на підприємствах, в організаціях, установах Кіцманського району, які будуть проводитися у 2019 році, що додається.

3. Кіцманській районній філії Чернівецького обласного центру зайнятості у відповідності до чинного законодавства забезпечити організацію та проведення громадських та інших робіт, які носять тимчасовий характер.

4. Фінансування організації громадських робіт, до яких залучаються зареєстровані безробітні та/або працівники, які втратили частину заробітної плати, здійснюється  за рахунок  коштів місцевих бюджетів та /або Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

За рахунок коштів Фонду здійснюється насамперед фінансування організації громадських робіт, кошти для фінансування яких виділено  з місцевого бюджету.

Фінансування організації інших робіт тимчасового характеру здійснюється за рахунок коштів  роботодавців та інших джерел, не заборонених законом.

5. Відділу управління персоналом та юридичної роботи апарату райдержадміністрації спільно із відділом документообігу та контролю апарату райдержадміністрації  забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.

6. Сектору з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації забезпечити оприлюднення цього розпорядження в засобах масової інформації.

 7.Розпорядження набуває чинності після його державної реєстрації, з моменту оприлюднення у порядку, встановленому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Мельничук Г.Г.

 

 Т.в.о. голови районної

державної адміністрації                           Ю.Косар