Звіт про базове відстеження результативності розпорядження першого заступника голови Кіцманської районної державної адміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг рда

Версія для друкуВерсія для друкуВідправити на e-mailВідправити на e-mail

Звіт про базове відстеження

результативності розпорядження першого заступника голови Кіцманської  районної державної адміністрації«Про затвердження  переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних  послуг при Кіцманській  районній державній адміністрації».

1.Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується:

Розпорядження першого заступника голови Кіцманської  районної державної адміністрації«Про затвердження  переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних  послуг при Кіцманській  районній державній адміністрації».

2. Назва виконавця заходів з відстеження.

Центр надання адміністративних послуг

3. Цілі прийняття акта.

Розпорядження підготовлено з метою унормування питання щодо визначення Переліку адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг при Кіцманській районній державній адміністрації, забезпечення дотримання законності, прозорості та юридичної визначеності в системі надання адміністративних послуг. Розпорядження регулює  наступні питання:

-  суб`єкт та його повноваження щодо надання адміністративної послуги;

-  перелік адміністративних послуг;

- надання адміністративних послуг, передбачених виключно законами, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг реалізації Закону України  «Про адміністративні послуги», розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» від 16.05.2014 №523-р.

4. Строк виконання заходів з відстеження.

За 2014 рік.

5. Тип відстеження.

Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження.

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

Суб’єкт

Назва адміністративної послуги

Кількість звернень

Кількість наданих

В т.ч. відмов

1

Відділ містобудування та житлово-комунального господарства

Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                                                                                                                                                                   

180

314

44

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки (внесення змін до будівельного паспорта)

58

59

11

Видача містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

16

16

4

Видача паспорта прив’язки

6

6

 

 

Всього

 

260

395

59

2

Служба у справах дітей

Надання дозволу на прийняття в дар житла (майна) на ім’я малолітньої (неповнолітньої)  дитини

4

4

 

Надання дозволу на продаж майна  право власності (користування) яким має малолітня (неповнолітня) дитина

3

3

 

Надання висновку про доцільність позбавлення батьківських прав

Зміна прізвища дитини

8

1

9

1

1

Надання дозволу на укладення договору дарування житла (майна), право власності (користування) на яке має малолітня дит

13

13

 

Встановлення опіки (піклування) над малолітньою (неповнолітньою)  дитиною

11

11

 

Надання дозволу на придбання житла на ім.’я малолітньої (неповнолітньої)  дити

-

 

 

Надання дозволу на призначення періодичних зустрічей з дітьми батьків, що проживають окремо

8

6

2перенесено

Надання висновку про можливість передачі дитини матері, батькові,

-

-

 

 

Всього

48

47

1

3

Відділ освіти молоді та спорту РДА

Підготовка та подача документів на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

6

5

1

Оздоровлення  дітей пільгових категорій

-

-

 

Видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї

 

264

Видано  138

 

Продовжено 385

 

4

Всього

 

270

528

 

 

Відділ Держземагенства

Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

27

33

20

Надання відомостей з ДЗК у формі витягу про земельну ділянку

21

24

 

Надання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку

6

3

 

 Державна реєстрація земельної ділянки                                                                                                                                                                                 

45

9

2

 

 

99

69

22

 

Разомадміністртивних послуг

677

1039

82

 

Крім того, документів дозвільного характеру

165

152

11

             

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.

Відстеження результативності проекту даного регуляторного акта проведено шляхом аналізу статистичних даних, наданих працівниками центру надання адміністративних послуг при Кіцманській районній державній адміністрації.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

1. Збільшення розміру надходжень до державного та місцевогобюджетіві державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта- не передбачається.

2. Кількість суб`єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюється дія акта: регуляторний акт поширюється на невизначене коло суб`єктів господарювання та фізичних осіб - суб`єктів звернення, які звертаються за наданням адміністративних послуг до центру надання адміністративних послуг при Кіцманській районній державній адміністрації. Територія дії  акту – Кіцманський  район Чернівецької області.

          **складовою частиною центру надання адміністративних послуг при Кіцманській районній державній адміністрації, є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

3.Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб`єктами господарювання та фізичними особами, пов`язаними  з виконанням вимог акта

Виконання вимог регуляторного акта не потребує додаткових витрат, не передбачених законодавством України. При наданні адміністративних послуг у випадках, передбачених законом, справляється плата (адміністративний збір). Розмір плати (адміністративного збору) визначається законом.

Тривалість процедури отримання адміністративних послуг визначалась як час, який минув між поданням необхідного пакета документів на отримання адміністративної послуги до прийняття  відповідного рішення. Тривалість отримання послуги не перевищувала терміни розгляду заяви визначений законодавством. Мінімальне значення було 6 днів, максимальне значення - 28 календарних днів.

4. Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта- середній.

Розпорядження розміщене на офіційному веб-сайті  за адресою - http://kitsman.oda.cv.ua, у розділі – «Центр надання адміністративних послуг» та надруковано у районній газеті “Вільне життя”  №45(7992) 31 жовтня 2014  

9.     Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Результатом прийняття даного регуляторного акту матимемо:

-  забезпечення прозорості, відкритості дій у сфері надання адміністративних послуг;

 - скорочення часу необхідного для отримання адміністративної послуги, шляхом зменшення  часу, потрібного для відвідування виконавчих органів, що задіяні до процедури надання адміністративних послуг;

- зручні місце розташування центру надання адміністративних послуг та режим роботи центру;

     - виконання центром надання адміністративних послуг функцій щодо отримання внутрішніх погоджень та висновків.

 

Начальник відділу-керівник Центру                                            Г.Скоропад

 

    

 

-