Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту – проекту розпорядження рда «Про районну комісію з складання актів обстеження суб’єктів господарювання, що займаються операціями з металобрухтом та контролем за їх діяльністю»

Версія для друкуВерсія для друкуВідправити на e-mailВідправити на e-mail

Звіт про базове відстеження

результативності регуляторного акту –  проекту розпорядження рда «Про районну комісію з складання актів обстеження суб’єктів господарювання, що займаються операціями з металобрухтом та контролем за їх діяльністю»

 

1. Вид та назва регуляторного акта:проект розпорядження Кіцманської районної державної адміністрації  «Про районну комісію з складання актів обстеження суб’єктів господарювання, що займаються операціями з металобрухтом та контролем за їх діяльністю».

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження:Відділ економіки районної державної адміністрації.

 

3.Цілі прийняття акта: прийняття проекту розпорядження районної державної адміністрації «Про районну комісію з складання актів обстеження суб’єктам господарювання, що займаються операціями з металобрухтом та контролем за їх діяльністю» здійснюється з метою забезпечення провадження на території району державної політики у сфері господарської діяльності з брухтом кольорових і чорних металів через державне регулювання операцій з металобрухтом шляхом складання актів обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств (їх приймальних пунктів) на відповідність вимогам Закону України «Про металобрухт» (зі змінами та доповненнями), «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та вимог «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів», затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 31.10.2011 № 183, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.2011 за № 1321/20059, для отримання ліцензій (копії ліцензії) на зазначений вид діяльності і контролю за додержанням ними встановлених умов та правил здійснення операцій з металобрухтом.

4. Строк виконаннязаходів звідстеженнярезультативності:з 17 лютого 2015року по 18 березня 2015року.

5. Тип відстеження:базове.

6. Методи одержання результатів відстеження: під час проведення базовоговідстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних: фактичні дані щодо кількості звернень суб’єктів господарювання до районної комісії з складання актів обстеження суб’єктам господарювання, що займаються операціями з металобрухтом та контролем за їх діяльністю.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:  базове відстеження проблемної ситуації, на врегулювання якої спрямовується дія регуляторного акта, буде здійснюватися до набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності дії регуляторного акта буде проведено через 1 рік, з дня набрання  ним чинності за результатами якого можливо здійснити порівняння  показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення  неврегульованих та проблемних питань,  вони  будуть усунені шляхом  внесення відповідних змін.

Для відстеження результативності дії регуляторного акта  планується проведення таких заходів:

- оприлюднення проекту регуляторного акта з метоювинесення на громадське обговорення таотримання відповідних зауважень, пропозицій;

- проведення перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання ними чинного законодавства та нормативно-правових актів, які діють у сфері операцій з металобрухту;

- складання актів обстеження спеціалізованих, спеціалізованих металургійних переробних підприємств (їх приймальних пунктів) для отримання відповідної ліцензій (копії ліцензії).

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: прийняття цього регуляторного акту дозволить забезпечити:

- реалізацію засад державного регулювання операцій з металобрухтом;

- здійснення в межах компетенції контролю за додержанням приймальними пунктами спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств встановлених умов та правил здійснення операцій з металобрухтом.

 

 

 

Начальник відділу економіки

районної державної адміністрації                                          І.Семенюк

-