Звіт про базове відстеження результативності проекту розпорядження голови Кіцманської районної державної адміністрації "Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг при Кіцманській районній державній адміністрації"

Версія для друкуВерсія для друкуВідправити на e-mailВідправити на e-mail

Звіт про базове відстеження

результативності проекту розпорядження голови Кіцманської районної державної адміністрації "Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг  при Кіцманській районній державній адміністрації"

 

1.Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується:

проект розпорядження голови Кіцманської районної державної адміністрації "Про затвердження РегламентуЦентрунадання адміністративних послуг при Кіцманській районнійдержавнійадміністрації".

2. Назва виконавця заходів з відстеження.

Центр надання адміністративних послуг Кіцманської районної державної адміністрації.

3. Ціліприйняття акта.

            Проект регуляторного акта розроблено на виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги»,  ЗаконуУкраїни «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 01.08.2013р. № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», з метою унормування питання щодо визначення порядку організації роботи Центру надання адміністративних послуг при Кіцманській районнійдержавнійадміністрації(далі - Центр), порядку дій адміністраторів, державних адміністраторів, керівника Центру та їх взаємодії із суб`єктами надання адміністративних послуг для забезпечення дотримання законності, прозорості та юридичної визначеності в системі надання адміністративних послуг.

            Таким чином, зазначені цілі буде досягнуто за умови прийняття регуляторного акта, що дасть можливість унормувати наступні  питання:

- чітко визначити порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру;

- забезпечити можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщення за принципом «єдиного вікна» у чітко визначені строки, в комфортних умовах, з мінімальним витратами часу на очікування прийому адміністраторами, державними адміністраторами;

- забезпечити вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг;

- надасть можливість отримувати фахові консультації від експертів-консультантів суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні центру у визначений графіком їх роботи час;

- мінімізуватикорупційну складову за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

- запровадити сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищити якість їх надання;

- удосконалити взаємодію структурних підрозділів Кіцманської районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади,  місцевих та регіональних дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом «організаційної єдності».        

 

4. Строк виконання заходів з відстеження.

З 08 січня2014року по 15січня 2014 року.

5. Тип відстеження.

Базове відстеження.

6. Методиодержання результатів відстеження.

Статистичний та соціологічний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.

            Відстеження результативності проекту цього регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу статистичних даних які є в Центрі надання адміністративних послуг Кіцманської районної державної адміністрації.

            Для визначення таких показників, як розмір коштів і час, що витрачатимуться суб`єктами господарювання та фізичними особами,  пов`язаними  з виконанням вимог акта, а також  рівень поінформованості щодо основних положень регуляторного акта застосовувались дані соціологічного дослідження, які отримані в результаті проведення соціологічного опитування, організованого працівниками Центру надання адміністративних послуг. Цільовою групою соціологічного опитування є суб`єкти звернення, які звернулись за наданням адміністративних послуг до Центру надання адміністративних послуг. Обсяг цільової групи: з 01.09.2013 року по 30.10.2013 року року становив 110суб`єктів звернення (суб`єкти господарювання).Зважаючи на обсяг цільової групи, було прийняторішення про проведення суцільного опитування методом телефонного інтерв'ю за розробленою на основі  показниківрезультативності анкетою. Розроблена анкета пройшла попередню апробацію шляхом проведення 5 тестових інтерв`ю.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

1. Розмір надходжень до державного та місцевогобюджетіві державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта- не зміниться.

2. Кількість суб`єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюється дія акта:регуляторний акт поширюється на невизначене коло суб`єктів господарювання та фізичних осіб — суб`єктів звернення, які звертаються за наданням адміністративних послуг до Центру надання адміністративних послуг Кіцманської районної державної адміністрації. Територія дія акту — Кіцманський район Чернівецької області.

            Кількісне значення статистичних показників результативності:

Показники результативності

2013

Центр надання

адміністративних послуг *

Дозвільний центр**

кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги (місцеві адміністративні органи)

4

12

кількість звернень одержувачів адміністративних послуг

300

323

кількість наданих адміністративних послуг (без врахування відмов)

439

294

кількість відмов у наданні адміністративних послуг

16

15

середній термін розгляду звернення: час, що минув між поданням необхідного пакету документів до прийняття рішення (календарні дні)

10

10

кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг

0

0

 

*під час базового відстеження не враховувались кількісні та якісні показники результативності акта щодо надання адміністративних послуг Центром надання адміністративних послуг Кіцманської районної державної адміністрації, оскільки Центр створено у 2013 році (01.07.2013 р.)

**складовою частиною Центру надання адміністративних послуг Кіцманської районної державної адміністрації, є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

 

Кількісне значення соціологічних показників результативності  (середнє значення):

Показники результативності

Значення

Вартість отримання адміністративної послуги (грн.)

безкоштовно

Тривалість отримання  адміністративних послуг: час, що минув між поданням необхідного пакету документів до прийняття рішення (календарні дні)

12

Рівень поінформованостісуб`єктів господарювання та фізичних осіб, %

99,9%

 

3.         Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб`єктами господарювання та фізичними особами, пов`язаними  з виконанням вимог акта

   Усі опитувані (100%) зазначили, що виконання вимог регуляторного акта не потребує додаткових витрат, не передбачених законодавством України. При наданні адміністративних послуг у випадках, передбачених законом, справляється плата (адміністративний збір). Розмір плати (адміністративного збору) визначається законом.

   Разом з тим, 62,5 % опитаних (10 суб`єктів звернення) зазначили зокрема, що враховуючи час роботи Центру надання адміністративних послуг, можливість подання вхідного пакету документів через засоби поштового зв`язку, а в передбачених законом випадках - за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку, проведення погоджувальних процедур в інших державних органах працівниками Центру надання адміністративних послуг, постійний контроль адміністратором, державним адміністратором строків розгляду справ, отримання адміністративних послуг за принципом “єдиного вікна” тощо (основні положення регуляторного акта), заощаджений час і розмір коштів на отримання адміністративних послуг — зменшиться.

   Тривалість процедури отримання адміністративних послуг визначалась як час, який минув між поданням необхідного пакета документів на отримання адміністративної послуги до прийняття  відповідного рішення. Тривалість отримання адміністративної послуги становила в середньому 12 календарних днів. Мінімальне значення було 1 день, максимальне значення — 30 календарних днів.

4. Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта— середній.

56,25% опитаних (9 суб`єктів звернення) зазначили, що мали всю необхідну інформацію про Центр надання адміністративних послуг, а саме: порядок організації роботи Центру, порядок дій адміністраторів, державного адміністратора, керівника Центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, місце розташування, час роботи, контактну інформацію (телефон, факс, електронну пошту, адресу веб-сторінки в мережі Інтернет), 43,75% опитаних (7 суб`єктів звернення) вказали, що мали недостатньо інформації, тобто мали інформацію, але не з усіх питань функціонування Центру надання адміністративних послуг, дозвільного центру. За результатами опитування були відсутні суб`єкти звернення, які б не мали жодної інформації про основні положення регуляторного акта.

            Проект регуляторного акта розміщений на офіційній сайті Кіцманської районної державної адміністрації за адресою - http://kitsman.oda.cv.ua, у розділі –«Регуляторна політика» та опубліковано оголошення в районні газет «Вільне життя», також у системі доступу до загальної інформації на стендах в холі райдержадміністрації в та в приміщенні Центру надання адміністративних послуг.

            Після прийняття регуляторний акт буде надруковано на сайті райдержадміністрації, а також у вигляді брошур розміщений на інформаційних стендах Центру надання адміністративних послуг Кіцманської районної державної адміністрації.

9.      Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

  Шляхом запровадження цього регуляторного акта досягнення визначених цілей є можливим, його реалізація  матиме результатом:

- можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

- виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;

- зменшення часу, необхідного для відвідування виконавчих органів, причетних до підготовки та надання адміністративних послуг;

- отримання максимуму адміністративних послуг в одному місці;

- зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи Центру надання адміністративних послуг;

-виконання Центром надання адміністративних послуг функцій щодо отримання внутрішніх погоджень та висновків.

     Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через рік після набрання чинності цим актом.

                    

   

 

 Заступник голови

 райдержадміністрації                                                            М.Бучацький

 

 

Виконавець:

 

Начальник відділу-

керівник центру                                                                          Г.Скоропад

 

 

15.01.2014 р.          

 

-