Заступники

Версія для друкуВерсія для друкуВідправити на e-mailВідправити на e-mail

Т.в.о голови районної державної адміністрації

Косар Юрій Дмитрович

тел.(03736)23870

1. Забезпечує:

- організацію виробництва, закупівлі сільськогосподарської продукції та продовольства для регіональних потреб;

- економічний аналіз та прогнозування стану розвитку сільського господарства, харчової і переробної промисловості на рівні району;

- здійснення моніторингу аграрної реформи, сприяння демонополізації виробництва і розвитку конкуренції, розвиток ринкової інфраструктури;

- створення рівних умов для розвитку всіх форм власності та господарювання в агропромисловому виробництві;

- підготовку і подання на затвердження районної ради пропозицій щодо організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

- управління державним та комунальним майном при відповідному делегуванні повноважень;

- роботу відділів управління агропромислового розвитку, господарських організацій сільськогосподарського виробництва, зовнішньо-економічні, регіональні та міжгалузеві зв’язки сільськогосподарських, переробних та обслуговуючих підприємств;

- реалізацію державної політики в сільськогосподарському виробництві, його переробних галузях та обслуговуючих виробництвах;

- вирішення проблем фермерських господарств, розвитку сільських населених пунктів, виробничих відносин на селі, підготовки кадрів сільського господарства;

- сприяння розвитку та використанню рекреаційних можливостей району, матеріально-технічному і сервісному забезпеченню сільських товаровиробників і переробних підприємств, впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, розвитку комунального господарства на селі, розвитку малого бізнесу в галузях, віднесених до його відання, вносить пропозиції по їх підтримці із спеціальних фондів;

- виконання зобов'язань за міжнародними договорами України (у межах компетенції), сприяння розвитку міжнародного співробітництва в галузі економіки, туризму, зовнішньо-економічним зв'язкам підприємств, установ та організацій району, розвитку експертної бази і збільшення виробництва продукції на експорт;

- внесення в установленому порядку до відповідних органів пропозицій щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу району;

- реалізацію державної політики в галузі соціально-економічного розвитку на території району, організацію розробки програм соціально-економічного розвитку, подання їх на затвердження районною радою та здійснює контроль за їх виконанням;

- реалізацію державної політики у сприянні розвитку малого бізнесу, надання допомоги підприємцям, які займаються розробкою та впровадженням інноваційних проектів, виробництвом товарів народного споживання, надання побутових послуг;

- сприяння у здійсненні комплексу заходів по газифікації та проведенні ремонтних робіт об’єктів соціально-культурного призначення;

- загальний контроль за будівництвом та експлуатацією автомобільних доріг на території району;

- здійснення реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності;

- організацію обслуговування населення підприємствами, установами, організаціями та іншими суб'єктами підприємництва у сфері торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування;

- інвестиційну діяльність в районі, сприяння залученню інвестицій в економіку району;

- розроблення проектів програм економічного та соціального розвитку району та їх внесення на розгляд районній раді й підготовку звітів про виконання;

- внесення пропозицій до проектів програм приватизації державного майна;

- ефективне використання трудових і фінансових ресурсів;

- здійснення державного контролю за збереженням і раціональним використанням державного майна, станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, додержанням правил торгівлі, побутового обслуговування, додержанням законодавства про захист справ споживачів, з питань реклами;

- управління обєктами державної власності, які передані райдержадміністрації в установленому законом порядку;

- контроль за станом проплат за використані енергоносії;

- здійснення контролю за забезпеченням об’єктів соціально-культурного призначення та населення паливом, житлово-комунальними послугами, електроенергією, газом та іншими енергоносіями;

- координацію щодо розвитку транспортної інфраструктури району;

- контроль за забудовою населених пунктів згідно з генеральними планами їх розвитку, за додержанням проектів будівництва об’єктів житлово-комунального господарства і виробничого призначення, вносить пропозиції щодо державного замовлення на капітальне будівництво;

- реалізацію міжнародних зобов'язань України в районі, що входять до його відання;

- координацію та регулювання інвестиційної діяльності;

- вирішення питань земельної реформи, організовує розробку та контроль виконання програм щодо раціонального використання зелель;

- мобілізаційну готовність, заходи цивільного захисту (цивільної оборони), районними службами, підприємствами, організаціями і установами;

- реалізацію державної політики у сфері екологічної безпеки та використання природних ресурсів;

- організацію роботи по запобіганню та протидії проявам корупції , відповідно до Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції".

 

 

2. Спрямовує та контролює діяльність:

- відділ агропромислового розвитку;

- сектор містобудування та архітектури;

- сектор житлово-комунального господарства та інфраструктури;

- відділу економічного розвитку;

- центру надання адміністративних послуг;

- сектору з питань надзвичайних ситуацій.

 

3. Координує діяльність та забезпечує взаємодію райдержадміністрації з:

- сільськогосподарською інспекцією;

- ветеринарною лабораторією;

- іншими організаціями, що обслуговують сільське господарство;

- сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності;

- ТДВ « Чернівецький рибокомбінат»;

- ШРП №3 Чернівецької ДЕД;

- філією “Кіцманський райавтодор”;

- Кіцманським УГГ ПАТ “Чернівцігаз”;

- виробничим управлінням житлово-комунального господарства;

- Кіцманським РЕМ ПАТ ЕК"Чернівціобленерго";

- управлінням ветеринарної медицини в Кіцманському районі;

- залізничними станціями;

- районною спілкою споживчих товариств;

- Кіцманським міжрайонним управлінням Головного управління Держсанепідслужби в Чернівецькій області;;

- Кіцманським міжрайонним відділом лабораторних досліджень ДУ "Чернівецький обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України;

- СЛД №1 м.Кіцмань КЦТ №182 м.Чернівці ЧФ ПАТ "Укртелеком";

- Центральне відділення поштового зв'язку м. Кіцмань Чернівецької дирекції УДППЗ "Укрпошта";

- комунальними підприємствами району, створених міською, селищними та сільськими радами;

-ВАТ АТП-17739;

- іншими автотранспортними підприємствами району, що здійснюють перевезення населення;

- відділом держземагенства у Кіцманському районі;

- управлінням статистики;

- районним відділенням державного казначейства;- міжнародною державною фінансовою інспекцією;

- промисловими підприємствами, організаціями та іншими суб'єктами підприємницької діяльності району.

 

4. Здійснює керівництво та організовує роботу комісій:

- конкурсної по відбору претендентів на заміщення вакантних посад державних службовців;

- комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

- районного штабу з координації заходів попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- евакуаційної комісії;

- районної ради з питань безпечної життєдіяльності населення;

- протиепізоотичної;

- по відбору претендентів на створення фермерських господарств;

- комісії по наданню бюджетних коштів на розвиток виноградарства, садівництва І хмелярства;

- робочої групи з питань організації пасажирських перевезень у Кіцманському районі;

- районної робочої групи із забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії;

- протиепідеміологічної;

- територiальної комiсiї з погашення заборгованостi пiдприємств паливно-енергетичного комплексу;

- районної постiйної комiсiї з питань реалiзацiї районною державною адмiнiстрацiєю повноважень у галузi земельних вiдносин;

- районної комiсiї по проведенню роботи з iнвентаризацiї адмiнiстративних послуг, якi надаються районною державною адмiнiстрацiєю та органами мiсцевого самоврядування;

- комiсiї з питань забезпечення своєчасностi i повноти сплати податкiв та погашення заборгованостi iз заробiтної плати, пенсiй та iнших соцiальних виплат;

- районної комiсiї по органiзацiї та проведенню призову громадян України призовного вiку на строкову вiйськову службу.

Виконує обов’язки голови райдержадмiнiстрацiї Друцула І.В.  та заступника голови райдержадмiнiстрацiї Мельничук Г.Г. пiд час їх вiдсутностi

 

 

Заступник голови районної державної адміністрації 

 Мельничук Галина Георгіївна

тел. (03736)21244

1. Забезпечує:

- здiйснення в районi державної полiтики в гуманiтарнiй та полiтико-iдеологiчнiй сферi;

- дiяльнiсть органiв державної виконавчої влади та мiсцевого самоврядування в галузi соцiального захисту населения, освiти, молодiжної полiтики, фiзичного виховання та спорту, культури, туризму, мiжнацiональних та мiжконфесiйних вiдносин;

- реалiзацiю державної полiтики у сферi соцiального захисту населення;

- сприяння роботi державних органiв зайнятостi населення;

- контроль з атестацiї педагогiчних кадрiв;

- вирiшення питань гуманiтарної допомоги;

- загальне керiвництво закладами освiти, культури, що належить до сфери управлiння райдержадмiнiстрацiї.

2. Спрямовує та контролює діяльність:

- управлiння працi та соцiального захисту населения;

- вiддiлу освiти, молодi та спорту;

- вiддiлу культури, нацiональностей та релiгiй;

- служби у справах дiтей;

- районного центру соцiальних служб для сiм’ї, дiтей та молодi.

3. Координує діяльність та забезпечує взаємодію райдержадміністрації з:

- управлiнням Пенсiйного Фонду України в Кiцманському районi;

- районним центром зайнятостi;

- районним вiддiленням управлiння виконанчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань;

4. Здійснює керівництво та організовує роботу комісій:

- комiсiї з розподілення коштів, виділених на районну на районну комплексну програму соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота»;

- комiсiї по розгляду питань, пов’язаних з наданням населенню субсидiй та ДСД малозабезпеченим сiм’ям;

- районної лiкарняно-соцiальної комiсiї з вiдбору пiдопiчних на обслуговування, надання соцiальних послуг та медичної допомоги Кiцманським територiальним центром соцiальної допомоги;

- координацiйної ради у справах неповнолiтнiх та з питань охорони дитинства;

- комiсiї з питань захисту прав дитини;

- координацiйної ради з питань молодiжної полiтики;

- координацiйної ради з питань правової освiти населения;

- координацiйної ради в справах неповнолiтнiх;

- ради культурологiчних послуг;

- батькiвської ради при головi райдержадмiнiстрацiї;

- директорської ради при головi райдержадмiнiстрацiї;

- з питань профiлактики i боротьби iз захворюваннями на СНІД.

 

Виконує обов‘язки першого заступника голови райдержадмiнiстрацiї Косара Ю.Д. пiд час його вiдсутності.

 

Керівник апарату районної державної адміністрації -

   Попович Надія Йосипівна     

тел.(03736)21262

1. Забезпечує реалізацію державної політики та виконання положень Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, рішень обласної і районної рад, розпоряджень голів обласної і районної державних адміністрацій, відповідно до розподілу обов'язків, організовує здійснення в районі державної політики в гуманітарній та політико-ідеологічній сфері.

2. Здійснює правове, організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності районної державної адміністрації щодо реалізації всіх її повноважень головою районної державної адміністрації, його першим заступником та заступниками, а саме:

- організовує та здійснює загальне керівництво діяльністю апарату районної державної адміністрації і - несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань безпосередньо, а також через начальників управлінь, відділів та служб, дає їм доручення;

- видає накази з питань діяльності відділів та служб, дає їм доручення; подає на затвердження голові районної державної адміністрації матеріали щодо структури і штатної чисельності апарату, штатний розклад апарату;

- вносить голові районної державної адміністрації подання про призначення на посаду і звільнення з посади керівників відділів апарату райдержадміністрації;

- забезпечує перепідготовку і підвищення кваліфікації співробітників апарату райдержадміністрації;

- доводить до виконавців розпорядження, доручення голів обласної, районної державних адміністрацій, рішення обласної і районної рад, розпорядчі документи центральних органів влади, вимагає від управлінь, відділів та інших підрозділів районної державної адміністрації, від виконкомів місцевих рад з делегованих повноважень державної виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, необхідні для районної державної адміністрації матеріали і звіти про виконання розпоряджень, доручень голів обласної, районної адміністрацій, а також розпорядчих документів центральних органів державної влади;

- надсилає на експертизу відповідним управлінням, відділам районної державної адміністрації, місцевим органам міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади проекти розпоряджень та інші, внесені до районної державної адміністрації, матеріали;

- подає на підпис голові районної державної адміністрації, внесені і підготовлені апаратом райдержадміністрації, проекти розпоряджень та інших нормативно-правових актів;

- повертає управлінням, відділам, іншим підрозділам районної державної адміністрації, місцевим органам міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади проекти розпоряджень та інших матеріалів, підготовлених і внесених до районної державної адміністрації з порушенням чинного законодавства та встановленого порядку.

3. Виконує інші повноваження, що надаються головою районної державної адміністрації, зокрема, забезпечує розроблення та реалізацію заходів щодо вдосконалення організаційних структур виконавчої влади, несе відповідальність за організацію та здійснення контролю державної служби, контролює дотримання порядку проходження державної служби, відповідає за організацію роботи щодо запобігання корупційним і злочинним проявам в органах державної виконавчої влади, органах місцевого самоврядування.

4. Здійснює контроль за розглядом звернень громадян та за дотриманням порядку особистого прийому в районній державній адміністрації, підприємствах, установах та організаціях районного підпорядкування, контроль за веденням діловодства, обліку і звітності, архівної справи в районній державній адміністрації по правових питаннях,

5. Готує клопотання про нагородження працівників підприємств, установ, організацій району різних форм власності державними нагородами та почесними грамотами обласної і районної державних адміністрацій.

6. Організовує матеріально-технічне забезпечення діяльності районної державної адміністрації.

7. Відповідно до повноважень районної державної адміністрації організовує вирішення питань, пов'язаних з проведенням виборів та референдумів.

8. Організовує підготовку проектів документів щодо змін адміністративно - територіального устрою відповідно до законодавства .

9. Забезпечує співпрацю районної державної адміністрації з управліннями та відділами, незалежно від підпорядкування, правоохоронними та контролюючими органами по виконанню Законів України "Про державну службу» та «Про засади

запобігання та протидії корупції».

10. Планує роботу районної державної адміністрації та апарату, контролює виконання розпоряджень та доручень вищестоящих органів, голови райдержадміністрації, організовує ведення діловодства, роботу приймальні голови райдержадміністрації.

11. Забезпечує необхідну взаємодію між управліннями, відділами, іншими службами райдержадміністрації, органами місцевого і регіонального самоврядування у здійсненні їх повноважень,

12. Готує пропозиції та подання голові райдержадміністрації в разі неналежного виконання обов'язків, порушення Конституції України, Законів України, інших законодавчих актів посадовими та службовими особами апарату райдержадміністрації, сільських, селищних та міської рад.

13. Керівнику апарату райдержадміністрації безпосередньо підпорядковуються такі структурні підрозділи апарату:

-   сектор з питань внутрішньої політики;

- сектор з питань організаційної роботи;

-   відділ документообігу та контролю;

-  відділ управління персоналом та юридичної роботи;

-   відділ фінансово-господарського забезпечення;

-  відділ ведення Державного реєстру виборців;

-   архівний відділ райдержадміністрації;

- сектор взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної, оборонної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації.

14. Здійснює керівництво та організовує роботу комісій:

- спостережної;

- сприяння додержанню законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

 

-