Структурні підрозділи райдержадміністрації

Версія для друкуВерсія для друкуВідправити на e-mailВідправити на e-mail

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ:

(керівники, контактні телефони, основні завдання)

 

1. Відділ агропромислового розвитку.

Начальник:  КОСТЮК Володимир Денисович, т. (03736) 21679

Основні завдання відділу: організація виробництва і закупівлі сільськогосподарської продукції та продовольства для регіональних потреб, економічний аналіз та прогнозування стану розвитку сільського господарства, харчової та переробної промисловості на рівні району, здійснення моніторингу аграрної реформи, сприяння демонополізації виробництва і розвитку конкуренції, розвиток ринкової інфраструктури, створення рівних умов для розвитку всіх форм власності та господарювання в агропромисловому виробництві, надання методологічної допомоги сільськогосподарським підприємствам у процесі їх реформування, забезпечення виконання державних та регіональних програм соціального розвитку села.

 

2. Відділ економічного розвитку.

Начальник: ФЕДИК Алла Сидорівна, т/факс (03736) 21179

Основні завдання відділу: забезпечення реалізації державної полiтики економiчного i соціального розвитку, державної регіональної полiтики, державної цiнової полiтики,  державної промислової полiтики, державної полiтики з питань розвитку пiдприємництва, державної регуляторної полiтики і державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та демонополізації, державної полiтики у сферi торгiвлi та побутових послуг, державної полiтики у сферi управлiння об’єктами державної власностi, в тому числi корпоративними правами держави, державної інвестиційної полiтики, державної політики зовнiшньоекономiчної діяльності, державної політики у сфері транскордонного співробітництва.

 

 3. Управління праці та соціального захисту населення.

Начальник:  ВИСОЧИНА Руслана Михайлівна, т. (03736) 21970

Основні завдання управління: забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, охорону праці, зайнятість, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист населення, удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців. У межах своєї компетенції бере участь у здійсненні комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку та сприяння всебічному розвитку соціального обслуговування за місцем їх проживання. Забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям. Сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території.

 

 4. Сектор містобудування та архітектури.

Начальник: АНТОЩУК Іван Павлович, т.(03736) 21427

Основні завдання відділу: забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури на території району. Аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації; координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території, поліпшення їх архітектурного вигляду та забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури.

 

5. Відділ освіти, молоді та спорту.

Начальник: НИКОЛАЙЧУК Іван Тарасович, т. (03736) 22392

Основні завдання відділу:реалізація державної програми в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району, створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти, здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління державної адміністрації та координація роботи цих навчальних закладів.

 

 6. Відділ культури, національностей та релігій.

Начальник:ТОЩУК Оксана Дмитрівна, т. (03736) 21353

Основні завдання відділу: реалізація державної політики в галузі культури у відповідності до “Основ законодавства України в галузі культури“, управління на території району закладами, установами і організаціями культури, що належать до комунальної власності, координації діяльності таких же закладів, що не належать до комунальної власності. Здійснення в установленому порядку в галузі культури кадрової політики, пов’язаної із розстановкою, навчанням і раціональним використанням кадрового потенціалу в інтересах реалізації державної політики в галузі культури в районі.

 

 7. Служба у справах дітей.

Начальник: ЗАЯРНЮК Лариса Василівна, т. (03736) 21648

 

8. Архівний відділ.

Завідувач: НІКОЛЬЧУК Людмила Серафимівна, т. (03736) 21648

Основні завдання сектору: реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району. Координація діяльності органів державної виконавчої влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства. Внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться. Здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

 

9. Сектор з питань надзвичайних ситуацій.

Завідувач: ЛІТУН Володимир Васильович, т. 2-15-33

Сектор з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації свою діяльність проводить в тісній взаємодії з Кіцманським РВ УДСНС України в Чернівецькій області, районними службами та органами місцевого самоврядування по напрямках протипаводковий захист, захист населених пунктів та жителів району від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, участь та проведення навчально-методичних зборів, надання методичної допомоги у сфері захисту органам місцевого самоврядування та районним службам. 

 

10.Центр надання адміністративних послуг.

Начальник відділу-адміністратор: АНТОНЮК Ірина Валеріївна,

т. 2-14-41

Центр створений за принципом «єдиного вікна» та з метою: спрощення процедур отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;   організації надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень; підвищення комфортності отримання заявниками адміністративних послуг; протидії корупції, ліквідації посередницьких послуг при наданні адміністративних послуг; підвищення поінформованості заявників про порядок, способи та умови отримання адміністративних послуг. Через Центр надається 28 адміністративних послуг та 26 різновидів документів дозвільного характеру.

 

11. Сектор житлово-комунального господарства та інфраструктури.

Завідувач сектору: ЛИСАК Родіон Іванович, т. 2-16-98

Сектор житлово-комунального господарства та інфраструктури забезпечує організацію обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, надає ритуальних, готельних та ін. послуг, виконує ремонтно-будівельні роботи на замовлення населення. Підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх додержанням. Сприяння виконкомам місцевих рад організації створення нових форм надання житлово-комунальних послуг населенню.

 

12. Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, речових прав на нерухоме майно.

Завідувач сектору: Миронюк Ярослава Фрізантівна, т. 2-35-79

-