Проект розпорядження "Про районну комісію з складання актів обстеження суб’єктів господарювання, що займаються операціями з металобрухтом та контролем за їх діяльністю"

Версія для друкуВерсія для друкуВідправити на e-mailВідправити на e-mail

УКРАЇНА

КІЦМАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

“____”____________20___р.                                                         №______________

 

 

Про районну комісію

з складання актів обстеження

суб’єктів господарювання,

що займаються операціями

з металобрухтом та контролем

за їх діяльністю

 

 

 

Керуючись пунктом 9 частини першої статті 39, статтею 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законом України «Про металобрухт»,  наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  від 31 жовтня 2011р. № 183 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів»,зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 листопада 2011р. за № 1321/20059, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03 листопада 2011р. № 191 «Про затвердження форм актів обстеження суб'єктів господарювання», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 грудня 2011р. за № 1437/20175:

 

1. Створити районну комісію з складання актів обстеження суб’єктів господарювання, що займаються операціями з металобрухтом та контролем за їх діяльністю у складі, що додається.

 

2. Затвердити Положення про районну комісію з складання актів обстеження суб’єктів господарювання, що займаються операціями з металобрухтом та контролем за їх діяльністю, що додається.

 

 

2

3. Відділу документообігу та контролю спільно з юридичним відділом апарату районної державної адміністрації забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Кіцманського районного управління юстиції у Чернівецькій області.

 

4. Це розпорядження набирає чинності з моменту його державної реєстрації, але не раніше дня його опублікування.

 

5. Відділу з питань внутрішньої політики та організаційної роботи апарату районної державної адміністрації забезпечити опублікування цього розпорядження в друкованих засобах масової інформації.

 

6.   Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 03 березня 2006р.  № 175 «Про районну комісію з складання актів обстеження суб’єктів господарювання, що займаються операціями з металобрухтом та здійснення контролю за їх діяльністю», зареєстроване у Кіцманському районному управлінні юстиції Чернівецької області 15 березня 2006р. за 5/220.

 

7.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

В.о.  голови районної  

державної адміністрації                                                             В. Рудько


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження районної

державної адміністрації

___________ 2015  № ________

 

 

СКЛАД

районної комісії з складання актів обстеження суб’єктів господарювання,

що займаються операціями з металобрухтом

та контролем за їх діяльністю

(далі - Комісія)

 

 

РУДЬКО

Валерій Юрійович

в.о. голови районної державної адміністрації, голова Комісії

СЕМЕНЮК

Іван Васильович

 

начальник відділу економіки районної державної адміністрації, заступник голови Комісії

ІВАНУЩАК

Сергій Йосипович

завідувач сектору економічного розвитку та інвестиційної діяльності відділу економіки районної державної адміністрації, секретар Комісії

 

 

Члени Комісії:

 

Водянчук

Юрій Миколайович

 

 

 

Дмитрюк

Оксана Ярославівна

 

 

Котелко

Руслан Ярославович

начальник Кіцманського міжрайонного управління Держсанепідслужби, головний державний санітарний лікар Кіцманського та Заставнівського районів (за згодою);

 

головний спеціаліст юрисконсульт відділу Держземагентства в Кіцманському районі Чернівецької області (за згодою);

 

начальник відділу архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та інфраструктури районної державної адміністрації;

 

Самотюк

Роман Васильович

 

начальник СДІМ Кіцманського РВ УМВС України в Чернівецькій області, майор міліції (за згодою);

 

           2

Пилипець

Микола Миколайович

 

 

 

 

Циганчук

Олександр Сергійович

заступник начальника відділу доходів і зборів з фізичних осіб Кіцманської об’єднаної державної податкової інспекції головного управління державної фіскальної служби у Чернівецькій області (за згодою);

 

головний спеціаліст з охорони та експертизи умов праці сектору з питань праці управління                                                  праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                        Т. Демидюк

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження районної

державної адміністрації

___________ 2015 № ________

 

Положення

про районну комісію з складання актів обстеження суб’єктів

господарювання, що займаються операціями з металобрухтом та

контролем за їх діяльністю

(далі - Положення)

 

І.Загальні положення

1.1. Районна комісія з складання актів обстеження суб’єктів господарювання, що займаються операціями з металобрухтом та контролем за їх діяльністю (далі – Комісія) створюється з метою здійснення районною державною адміністрацією процедури виконання Закону України «Про металобрухт», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  від 31.10.2011 № 183 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів»,зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18.11.2011 за № 1321/20059.

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій та цим Положенням.

 

ІІ. Основні завдання Комісії

2.1. Складає акти обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність вимогам Закону України «Про металобрухт»;

2.2. В межах компетенції контролює дотримання Ліцензійних умов спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів і правил здійснення операцій з металобрухтом.

 

ІІІ. Повноваження Комісії

3.1. Комісія має право:

- перевіряти додержання вимог законодавства України, що регулює здійснення операцій з металобрухтом, що передбачає право доступу її членів на територію приймальних пунктів спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств, у виробничі та інші приміщення для їх обстеження і з’ясування питань, безпосередньо пов’язаних з перевіркою;

- ознайомлюватись з необхідними для проведення перевірки документами та в разі необхідності отримувати їх копії (ксерокопії);

- одержувати в установленому законодавством порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, що стосуються виконання вимог законодавства щодо операцій з металобрухтом, необхідних для здійснення діяльності в межах своєї компетенції;

3.2 Обов’язки Комісії:

- провадити свою діяльність відповідно до вимог законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом;

- об’єктивно відображати реальний стан діяльності ліцензіатів;

- у разі виявлення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів готувати в установленому порядку повідомлення центральному органу виконавчої влади з питань промислової політики для вжиття останнім відповідних заходів.

 

IV.Порядок і умови організації роботи Комісії

4.1. До складу Комісії входять: голова Комісії, заступник голови Комісії, секретар та її члени.

4.2.  Голова Комісії організовує її роботу .

4.3. Секретар Комісії здійснює організаційне забезпечення її діяльності і ведення діловодства, а також готує проект розподілу обов’язків секретаря та її членів.

4.4. Формою роботи Комісії є виїзне засідання. Виїзне засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третіх від загальної кількості її членів. У випадку, коли член Комісії через поважну причину не може бути присутнім на її засіданні, замість нього допускається інша довірена особа.

4.5. За результатами виїзного засідання Комісія складає акт обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність вимогам Закону України «Про металобрухт», який підписується присутніми членами районної комісії та затверджується головою комісії.

Акт обстеження повинен містити інформацію щодо виконання суб’єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської

 

2

діяльності з заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів.

4.6. Попередній розгляд пакету документів, поданих заявником для отримання акта обстеження, організацію підготовки матеріалів на виїзне засідання Комісії, технічне забезпечення роботи Комісії здійснює відділ економіки районної державної адміністрації, відповідно до своїх функціональних обов’язків.

4.7. Виїзні засідання Комісії проводяться за необхідністю та при надходженні заяви і пакета документів, які додаються до заяви про видачу акта обстеження на право займатись операціями з металобрухтом.

 

 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                           Т.Демидюк


 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту розпорядження районної державної адміністрації
«Про районну комісію з складання актів обстеження суб’єктів господарювання, що займаються операціями з металобрухтом та контролем за їх діяльністю»

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку планується розв’язати шляхомдержавного регулювання, а також оцінка важливості цієї проблеми.

Суб’єкт господарювання при організації діяльності з заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів повинен отримати в місцевій державній адміністрації акт обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів відповідно ст.4 Закону України «Про металобрухт» та наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 31.10.2011  № 183 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2011 р. за №1321/20059 та від 16.12.2011 № 350 «Про затвердження Порядку контролю  за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.01.2012 №11/20324

На цей чаc, «Положення про районну комісію з складання актів обстеження суб’єктів господарювання, що займаються операціями з металобрухтом та здійснення контролю за їх діяльністю», затверджене  розпорядженням голови районної державної адміністрації від 03.03.2006 року № 175, зареєстроване у Кіцманському районному управлінні юстиції у Чернівецькій області від 15.03.2006 №5/220, не відповідає вимогам чинного законодавства у сфері поводження із металобрухтом.

Вказана ситуація не тільки створює додаткові бар’єри щодо реалізації права суб’єктів господарювання здійснювати операції з металобрухтом на законних підставах, унеможливлює належне здійснення нагляду за операціями із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів,  а й перешкоджає сталій реалізації державної політики у сфері поводження із металобрухтом на регіональному рівні в цілому.

Враховуючи ситуацію, що склалася, а також з метою усунення вищевказаної невідповідності, пропонується в новій редакції затвердити Положення про районну комісію з складання актів обстеження суб’єктів господарювання, що займаються операціями з металобрухтом та контролем за їх діяльністю.

У зв’язку із прийняттям вказаного розпорядження, передбачається втрата чинності розпорядження голови районної державної адміністрації від 03.03.2006 року № 175 «Про районну комісію з складання актів обстеження суб’єктів господарювання, що займаються операціями з металобрухтом та здійснення контролю за їх діяльністю», зареєстрованого у Кіцманському районному управлінні юстиції у Чернівецькій області від 15.03.2006 №5/220.

 

2. Обґрунтування причин, з яких визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів.

Необхідність прийняття проекту розпорядження, в першу чергу, обумовлена змінами в законодавстві у сфері здійснення операцій з металобрухтом. Зокрема, втратою чинності наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 25.02.2003 року № 14/65 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових та чорних металів».

 Також, відсутність чітко визначеного порядку видачі актів обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів не дає змогу ефективно здійснювати державний нагляд за такою діяльністю суб’єктів господарювання, та призводить до збільшення обсягу несанкціонованих операцій із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів на території області.

 

3. Мета та завдання державного регулювання.

Метою даного проекту є вдосконалення системи відносин між органами влади і суб’єктами господарювання шляхом приведення у відповідність Положення про районну комісію з складання актів обстеження суб’єктів господарювання, що займаються операціями з металобрухтом та контролем за їх діяльністю відповідно до норм діючого законодавства.

Досягнення поставленої мети можливе за рахунок виконання наступних завдань:

- забезпечення балансу інтересів держави, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, інших юридичних та фізичних осіб – суб’єктів господарювання у сфері поводження з металобрухтом;

- забезпечення якісного та безпечного функціонування спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів;

- розвиток та удосконалення нормативної бази операцій із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів;

- створення рівних умов для роботи всіх спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів, обмеження монополізму та розвиток конкуренції.

 

4. Визначення цілей державного регулювання.

Основною ціллю державного регулювання є реалізація дієвого механізму врегулювання відносин, що виникають у сфері поводження із металобрухтом, зокрема і через складання актів обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств (їх приймальних пунктів) на відповідність вимогам Закону України «Про металобрухт» (зі змінами та доповненнями) та наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 31.10.2011  № 183 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2011 р. за №1321/20059 та від 16.12.2011 № 350 «Про затвердження Порядку контролю  за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.01.2012 №11/20324, для отримання ліцензій (копії ліцензії) на зазначений вид діяльності, а також забезпечення контролю за додержанням ними встановлених умов та правил здійснення операцій з металобрухтом.

Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути розвиток сучасних (насамперед, комп’ютерних) технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності районної державної адміністрації, прискорити та спростити процес видачі актів обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств, що здійснюють заготівлю, переробку металобрухту та їх приймальних пунктів, полегшити учасникам процесу доступ до необхідної їм інформації.

Негативного впливу зовнішніх факторів, які можуть мати негативне відображення на виконання вимог акта не очікується.

Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблялась, оскільки настання будь-яких негативних наслідків за результатами введення в дію положень акта не прогнозується.

 

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Для впровадження вимог такого регуляторного акта районній державній адміністрації не потрібно додаткових витрат з бюджету. Для адміністрування процесу складання акту обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств, що здійснюють заготівлю, переробку металобрухту та їх приймальних пунктів немає необхідності створювати нові робочі місця. Виконання цієї роботи буде покладено на членів відповідної комісії.

 

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта.

Періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акта визначається діючим законодавством.

 

         5. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

На даний час існуютьдекількаальтернативних способів досягнення цілей державного регулювання встановленої мети.

Першим альтернативним варіантом є збереження чинного способу регулювання. Вказаний варіант суперечить принципам регуляторної політики, унеможливлює здійснення державного нагляду за спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами та їх приймальними пунктами.

Іншим можливим альтернативним варіантом досягнення поставленої мети є запровадження механізму дерегуляції відносин, що виникають у сфері поводження із металобрухтом. Однак, на цей час, запровадження вказаного механізму можливе лише через закріплення його на законодавчому рівні.

Таким чином, лише запропонований варіант досягнення поставленої мети шляхом прийняття вказаного регуляторного актувідповідає вимогам чинного законодавства, забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики та упорядковує відносини між державними органами та суб’єктами господарювання з питань складання акту обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність вимогам законодавства, а також контролю за їх діяльністю.

 

6. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначених проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.

Вказану вище проблему планується розв’язати шляхом встановлення та врегулювання відносин між органами виконавчої влади та суб’єктами господарювання, що займаються операціями з металобрухтом, шляхом регламентації порядку діяльності комісії з складання актів обстеження суб’єктів господарювання, що займаються операціями з металобрухтом та контролем за їх діяльністю. Зокрема, передбачається вирішення таких питань як:

1. Визначення послідовності дій суб'єктів господарювання – отримувачів адміністративної послуги з видачі актів обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів.

2. Визначення послідовності дій комісії з складання актів обстеження суб’єктів господарювання, що займаються операціями з металобрухтом щодо:

 - розгляду пакета документів, поданого одержувачем адміністративної послуги;

- проведення комісією, з виїздом на місце провадження діяльності, обстеження виробничих площ та обладнання на відповідність Ліцензійним умовам;

- прийняття комісією рішення про видачу акта обстеження або вмотивовану відмову в його видачі.

Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінюватись за результатами відстеження діяльності суб’єктів господарювання, що займаються операціями з металобрухтом.

Реалізація такого регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку складання районною державною адміністрацією актів обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств, що здійснюють заготівлю, переробку металобрухту та їх приймальних пунктів на звернення суб’єктів підприємницької діяльності.

Застосування суб’єктами господарювання регуляторного акта в практичній діяльності створить рівні умови у сфері діяльності з металобрухтом, стимулюватиме розвиток ринкових відносин, створить прозорий механізм діяльності.

 

7. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.

Розробка проекту регуляторного акту і затвердження Положення про районну комісію з складання актів обстеження суб’єктів господарювання, що займаються операціями з металобрухтом та контролем за їх діяльністю дозволить у повному обсязі привести у відповідність до норм чинного законодавства  норми, які регулюють відносини, що виникають у процесі здійснення суб’єктами господарювання операцій з металобрухтом.

 

8. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання та держави внаслідок дії регуляторного акту.

 

Опис прогнозних вигод та витрат від регулювання, яке запроваджується

 

Суб’єкти

Вигоди

Витрати

Держава

1. Реалізація державної політики  у сфері поводження із металобрухтом

2. Зменшення обсягів тіньового сектору економіки

3. Збільшення надходжень до бюджетів різних рівнів за рахунок збільшення бази

оподаткування

5. Збільшення кількості суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері поводження із металобрухтом

6. Забезпечення прозорої взаємодії органів влади із суб’єктами господарювання, що займаються операціями з металобрухтом.

1. Адміністративні витрати  пов’язані з виконанням або контролем за виконанням вимог регуляторного акта

 

Суб’єкти

господарювання

1. Зменшення збитків внаслідок зменшення проявів недобросовісної конкуренції

 

1. Витрати на оборотні активи (матеріали,

канцелярські товари) та документацію, які

необхідні для виконання вимог регуляторного

акта

Громадяни

1. Покращення стану навколишнього середовища, здоров’я населення

 

 

немає

 

 

9. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта.

Термін дії запропонованого регуляторного акта постійний, із можливістю внесення у нього змін, а також його відміни у разі змін нормативно-правових актів вищого рівня, що врегульовує дане питання.

 

10. Визначення результативності регуляторного акту.

З метою відстеження результативності цього регуляторного акта визначено наступні показники результативності:

1) розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних

цільових фондів, пов’язаних з дією акта (тис. грн.);

2) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта (од.);

3) розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання

та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта (тис. грн.);

4) рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

Оцінку ефективності дії вказаного регуляторного акту за визначеними вище показниками буде здійснено шляхом проведення відстеження результативності регуляторного акту на основі статистичного аналізу.

 

11. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

Базове відстеження проблемної ситуації, на врегулювання якої спрямовується дія регуляторного акту, здійснено районною державною адміністрацією та розміщено на офіційному веб-сайті.

З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне відстеження результативності дії регуляторного акта, буде проведено через рік з дня набрання ним чинності за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони, будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Зазначений проект регуляторного акта оприлюднено на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації (www.kitsman.oda.cv.ua) з метою отримання відповідних зауважень, пропозицій та звітів про періодичне відстеження результативності даного акта.
Результативність норм буде відстежуватись за кількісними та якісними показниками.
Показником результативності є удосконалення та упорядкування державного регулювання і контролю за діяльністю суб'єктів господарської діяльності, що здійснюють операції з металобрухтом, досягнення прозорості прийняття рішень за результатами розгляду звернень та проведених перевірок. Визначення процедури проведення перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання ними чинного законодавства та нормативно-правових актів, які діють у сфері металобрухту, складання актів обстеження спеціалізованих, спеціалізованих металургійних переробних підприємств (їх приймальних пунктів) для отримання відповідної ліцензій (копії ліцензії).

 

Розробник проекту:

Відділ економіки районної державної адміністрації

 

Тел: (03736) 2-11-79

 

Начальник відділу економіки

районної державної адміністрації                                                І. Семенюк

 

 

 

-