• Про відділ управління персоналом та юридичної роботи
  • Пам’ятка для посадових осіб - суб’єктів декларування обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій «Про типи декларацій, підстави та строки їх подання»

Про відділ управління персоналом та юридичної роботи

Відділ управління персоналом та юридичної роботи

Вул. Незалежності, 83, м.Кіцмань, 59300

E-mail: kitsman_rda@bukoda.gov.ua

№ каб

П.І.П.

Посада

Телефон робочий

Електронна пошта

каб.

27

Бойда Галина Василівна

начальник

2-16-44

kitsman_rda@bukoda.gov.ua

каб.

26

Королюк

Ірина Юріївна

головний спеціаліст

2-16-44

kitsman_rda@bukoda.gov.ua

каб.

28

Смеречанська Тетяна Ярославівна

головний спеціаліст

2-17-14

kitsman_rda@bukoda.gov.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні завдання відділу:                                                             

Організація правової роботи, спрямована на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов’язків, здійснення пропаганди чинного законодавства, забезпечення правильного застосування законодавства при прийнятті розпоряджень голови райдержадміністрації. Реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи.

 

 

 

 

 

 

 

         
         
         
       

 

Пам’ятка для посадових осіб - суб’єктів декларування обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій «Про типи декларацій, підстави та строки їх подання»

ПАМ’ЯТКА

для посадових осіб - суб’єктів декларування обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій «Про типи декларацій, підстави та строки їх подання»

Законом України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) передбачено чотири типи декларацій суб’єкта декларування та одне повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - НАЗК):

  1. Щорічна декларація.
  2. Декларація особи, яка припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.
  3. Декларація особи, яка припинила діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.
  4. Декларація особи, яка претендує на зайняття посади державної служби (кандидата на посаду).
  5. Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.
  1. Щорічна декларація

Відповідно до ч.1 ст.45 Закону суб’єктом декларування щороку подається декларація у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня. Така декларація охоплює звітний рік (попередній рік) за період з 01 січня до 31 грудня включно.

Наприклад: в 2019 році в період з 01 січня до 01 квітня треба подати декларацію за 2018 рік.

Відповідно до ч.4 ст.45 Закону упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію.

  1. Декларація особи, яка припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

Відповідно до ч.2 ст.45 Закону суб’єкт декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, повинен подати декларацію.

Під припиненням діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, мають на увазі наступне:

а)  фактичне звільнення;

б)  перехід на посаду, яка не підпадає під дію пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону, тобто не потребує подання декларації.

Якщо звільнення відбувається з ініціативи працівника, то така декларації подається до припинення повноважень, але не пізніше дня звільнення.

Якщо припинення зазначених функцій відбулося з ініціативи роботодавця, декларація подається не пізніше двадцяти робочих днів з дня, коли суб’єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення.

На практиці днем, коли суб'єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення, є дата ознайомлення особи з наказом про звільнення або одержання ним трудової книжки.

Декларація суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подається за період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями.

Наприклад: якщо особа звільняється 07.07.2018, то їй необхідно подати декларацію до зазначеної дати за період з 01 січня по 07 липня 2018 року.

Якщо суб’єкт декларування звільняється або іншим чином припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, до подання ним щорічної декларації за попередній рік {наприклад, 15 січня 2019 року), то йому рекомендується подавати щорічну декларацію за попередній рік (2018 рік) та окрему декларацію (тип декларації «перед звільненням») за період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями, тобто з 1 січня 2019 року до 14 січня 2019 року включно. Це зумовлено тим, що за різний звітний період (наприклад, 2018 та 2019роки) застосовуються різні розміри прожиткового мінімуму.

Дана рекомендація зазначена в питані 2 «Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю», затвердженого рішенням НАЗК

від 11.08.2016 р.

Декларація особи, яка припинила діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

Відповідно до ч.2 ст.45 Закону декларація суб’єкта декларування, який припинив діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подається до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком, у якому було припинено таку діяльність.

Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація.

Наприклад: якщо особа звільнилась або перейшла на посаду, що не потребує подання декларації, в 2018 році, то їй необхідно подати декларацію (тип «після звільнення») в 2019 році з 01 січня до 01 квітня за звітний рік - 2017.