• Структура центру надання адміністративних послуг
  • Зразки заяв дозвільного характеру
  • Зразки заяв у галузі земельних відносин
  • Зразки заяв щодо реєстрації прав на нерухоме майно
  • Зразки заяв у сфері архітектури та містобудування
  • Положення про ЦНАП
  • Перелік адміністративних  послуг

Структура центру надання адміністративних послуг

Центр надання адміністративних послуг

Прізвище ім’я по-батькові

Посада

№ телефону

Антонюк

Ірина

Валеріївна

керівник центру

2-14-41

Горбашевська

Людмила

Василівна 

спеціаліст

 

Скрипник

Тетяна

Михайлівна

спеціаліст

 

Руснак

Юлія

Василівна

спеціаліст

 

   

Зразки заяв щодо реєстрації прав на нерухоме майно

Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень

Заява про державну реєстрацію права власності

Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо відмови від речового права)

Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права)

Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяження речового права)

Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо припинення прав та їх обтяжень у зв’язку зі знищенням об’єкта нерухомого майна)

Заява про надання дубліката свідоцтва про право власності

Заява про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у формі інформаційної довідки

Заява про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Заява про відкликання заяви

Заява про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Заява про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

Запит про надання довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Запит про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Заява про державну реєстрацію речових прав іншого речового права в ДРРП

Заява про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно в ДРРП

Від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав відповідно до ст.34 ЗУ "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" звільняються:

 

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суди, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, Національний банк України, органи Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції звільняються від плати за надання інформації з Державного реєстру прав у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.

Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав:

1) фізичні та юридичні особи - під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному цим Законом;

2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;

4) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

5) інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

6) інваліди I та II груп;

7) Національний банк України;

8) органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

9) інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.

 

У разі якщо державна реєстрація права власності або інших речових прав, відмінних від права власності, проводиться у строки менші, ніж передбачені статтею 19 цього Закону, особи, визначені пунктами 1-9 цієї частини, не звільняються від сплати адміністративного збору.

Адміністративний збір не справляється за внесення до записів Державного реєстру прав змін, пов’язаних із приведенням у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами.

 

 

Положення про ЦНАП

 

Україна

Кіцманська районна державна адміністрація

Чернівецької області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08 квітня 2016   року                                                                     №135

 Про затвердження Положення

про Центр надання адміністра-

тивних послуг при Кіцманській

районній державній адміністрації

Відповідно до  статтей 6, 41  Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про  адміністративні послуги» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг:

1. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг при Кіцманській районній державній адміністрації, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Кіцманської районної державної адміністрації Косара Ю.Д.

 

Голова Кіцманської районної

державної адміністрації                                                              І.В.Друцул

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Кіцманської районної

державної адміністрації

8 квітня 2016 року №135

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг

при Кіцманській районній державній адміністрації

 

1.Загальні положення

1. Центр надання адміністративних послуг при Кіцманській районній державній адміністрації (далі - Центр) – структурний підрозділ райдержадміністрації, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. 

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається головою Кіцманської районної державної адміністрації.

3.  Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Чернівецької обласної державної адміністрації та голови Кіцманської районної державної адміністрації та цим положенням .

4. Основними завданнями Центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається розпорядженням голови Кіцманської районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. У Центрі за розпорядженням голови Кіцманської районної державної адміністрації, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації.

7. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі у порядку визначеному законодавством.

2.Адміністратор та керівник Центру

1. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора - посадової особи Кіцманської районної  державної адміністрації,  яка організовує надання адміністративних послуг. 

2. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату Кіцманської районної  державної адміністрації. 

Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається розпорядженням голови Кіцманської районної  державної адміністрації.

3. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

4.Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

5. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру. 

6. Центр очолює керівник структурного підрозділу, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру. Керівник призначається на посаду та звільняється з посади головою Кіцманської районної  державної адміністрації. 

7. Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції голові Кіцманської районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

3.Порядок діяльності Центру

1. З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру у структурі Кіцманської районної державної адміністрації, утворюється відповідний структурний підрозділ, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру.

2. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами,  органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

3. Графік  прийому суб’єктів звернень у Центрі: понеділок, середа, п’ятниця з 9-00 години до 16-00 години.  Центр два дні на тиждень: вівторок та четвер, здійснює прийом суб’єктів звернень з 9-00 години до 20-00 години. Центр працює без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр. За рішенням голови Кіцманської районної державної адміністрації час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

4. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

Керівник апарату Кіцманської районної

державної адміністрації                                                                                                                               Н.Й.Попович  

 

Перелік адміністративних  послуг

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Кіцманської районної

державної адміністрації

08.04.2016   № 136

Перелік

адміністративних послуг, що надаються через Центр  надання адміністративних послуг при Кіцманській районній державній адміністрації

№ з/п

Найменування адміністративної послуги

1

Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

2

Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

3

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

4

Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття

5

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

6

Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них

7

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення

8

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням

9

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна)

10

Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

11

Реєстрація громадського об’єднання

12

Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання

13

Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту

14

Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання

15

Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання

16

Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення

17

Внесення до реєстру громадських об'єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об'єднання, а також про припинення діяльності громадського об'єднання

18

Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

19

Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

20

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

21

Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника

22

Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення)

23

Оформлення та видача проїзного документа дитини

24

Оформлення та видача паспорта громадянина України

25

Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого

26

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

27

Реєстрація місця проживання особи

28

Зняття з реєстрації місця проживання особи

29

Реєстрація місця перебування особи

30

Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

31

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

32

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

33

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

34

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

35

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

36

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

37

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

38

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1) витягу з Державного земельного кадастру про: землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

обмеження у використанні земель

земельну ділянку

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

39

Видача довідки про:
1) наявність та розмір земельної частки (паю)
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

40

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

41

Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

42

Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників

43

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

44

Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

45

Видача висновку про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

46

Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об'єктів.

47

 Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

48

 Реєстрація декларації ( внесення змін до декларації) про початок виконання підготовчих робіт.

49

Реєстрація декларації  ( внесення змін до декларації) про початок

 виконання будівельних робіт.  

50

Реєстрація декларації ( внесення змін до декларації)  про готовність об’єкта до експлуатації.

51

Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

52

Видача акту обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів

 

Керівник апарату Кіцманської районної

державної адміністрації                                             Н.Попович