Доступ до публічної інформації

Версія для друкуВерсія для друкуВідправити на e-mailВідправити на e-mail
ЗВІТ ПРО КІЛЬКІСТЬ ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ ЗА І півріччя 2018 РоКу
ЗВІТ ПРО КІЛЬКІСТЬ ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ ЗА 2017 РІК
ЗВІТ ПРО КІЛЬКІСТЬ ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ ЗА 2016 РІК
Звіт про кількість запитів на інформацію за 2015 рік
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІД 11.07.2018 РОКУ № 362 "Про затвердження Положення про систему обліку публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністраціята її структурні підрозділи"
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІД 09.02.2015 РОКУ №28 "пРО УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧЕОЇ ІНФОРМАЦІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Закон України "Про доступ до публічної інформації"
Розпорядження районної державної адміністрації "Про удосконалення заходів щодо забезпечення доступу до публічної інформації районної державної адміністрації" (із змінами)
Розпорядження районної державної адміністрації "Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів , що надаються за запитанми на інформацію" від 17.10.2012 №525
П ерелік відомостей, що становлять службову інформацію
РЕСТР ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, РОЗПОРЯДНИКОМ ЯКОЇ Є РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ТА ЇЇ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ (2018)
РЕСТР ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, РОЗПОРЯДНИКОМ ЯКОЇ Є РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ТА ЇЇ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ (2017)
Рестр публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація та її структурні підрозділи (2014)
Реєстр публічної інформації, розпорядником якої є районна  державна адміністрація та її структурні підрозділи (2013)    
Реєстр публічної інформації, розпорядником якої є районна  державна адміністрація та її структурні підрозділи (2012)
звіт про кількість запитів на інформацію
ЗВІТ ПРО КІЛЬКІСТЬ ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ ЗА 2013 РІК

ЗВІТ ПРО КІЛЬКІСТЬ ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ ЗА 9 місяців 2014 РІК

 

           

В Україні впроваджуються європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України "Про доступ до публічної інформації".

На виконання цього закону Президент України підписав Укази "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та "Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України". Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.
Розпорядженням голови Кіцманської райдержадміністрації №20 від 10.01.2012 року «Про удосконалення заходів щодо доступу до публічної інформації районної державної адміністрації» зі змінами визначено розпорядника інформації в райдержадмінстрації визначено структурний підрозділ відповідальний за  запити, що надходять до райдержадміінстрації, затверджено форму запиту на інформацію, порядок складення та та подання запитів н інформацію.   
Надання публічної інформації Кіцманської районною державною адміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.
Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.
Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:
 1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
 2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)
 3) підпис і дату.
Для оформлення інформаційного запиту
 усно: телефон (03736) 2-13-70
 письмово: м. Кіцмань, вул. Незалежності, 83, каб. 22 сектор з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації (на конверті вказувати "Публічна інформація");
факс: (03736)   2-13-34; 
 електронна пошта: kitsman_rda@bukoda.gov.ua
 Форма для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді
 
 
Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності
Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.
Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
 Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
 
-