Апарат

Версія для друкуВерсія для друкуВідправити на e-mailВідправити на e-mail

 

Апарат

(Керівники, телефони, основні завдання)

Керівник апарату районної державної адміністрації  – ПОПОВИЧ НАДІЯ ЙОСИПІВНА, т.21262

Відділ документообігу та контролю

Начальник:                          ГОБЧУК Ольга Іванівна, т.21355

Основні завдання відділу:

Здійснення єдиного порядку документування і роботи з документами райдержадміністрації відповідно до Інструкції з діловодства в районній державній адміністрації на основі використання сучасної обчислювальної техніки, автоматизованої технології роботи з документами та скорочення кількості документів, відповідає за організаційно-технічне забезпечення звернень громадян, їх розгляд, та перевіряє дотримання Закону України “Про звернення громадян”, вивчає роботу виконкомів рад, органів виконавчої влади щодо ведення діловодства, надає практичну та методичну допомогу з цих питань. Здійснює контроль за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій.

Відділ управління персоналом та юридичної роботи

Начальник:                        БОЙДА Галина Василівна, т.21644

Основні завдання відділу:

Організація правової роботи, спрямована на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов’язків, здійснення пропаганди чинного законодавства, забезпечення правильного застосування законодавства при прийнятті розпоряджень голови райдержадміністрації. Реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи.

Відділ фінансово-господарського забезпечення

Начальник:                     ТЕНКАЛЮК Олена Денисівна, т.21714

Основні завдання відділу:

Організація бухгалтерського обліку, господарсько-фінансової діяльності та контролю за дотриманням правил його ведення, здійснення методологічного керівництва бухгалтерським обліком і звітністю.

Відділ ведення державного реєстру виборців

Начальник:                     ЛИТВИНЮК Віктор Юрійович, т.23970 

Основні завдання відділу:

Ведення персоніфікованого обліку виборців для забезпечення обліку громадян України, що мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України і проживають або перебувають на території району. Складання списків виборців для виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищного голів, для всеукраїнських та місцевих референдумів.

Сектор з питань внутрішньої політики 

Завідувач:                             Дмитрюк Анжела Олександрівна, т.21370

Основні завдання сектору:

Організація та здійснення заходів щодо забезпечення ефективної реалізації державної внутрішньої політики у Кіцманському районі. Забезпечення зв’язків та взаємодії районної державної адміністрації з політичними партіями, громадськими, релігійними організаціями та засобами масової інформації. Аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів в районі, вивчення і узагальнення громадської думки та реагування різних верств населення на актуальні питання суспільно-політичного життя. Координація діяльності місцевих засобів масової інформації з питань поширення ними інформації про політичні, соціально – економічні, інші суспільні процеси і події у районі. Забезпечення виконання районною державною адміністрацією Закону України "Про доступ до публічної інформації". 

Сектор з питань організаційної роботи

Завідувач:                        Тиртенюк Наталія Михайлівна, т.21355

Основні завдання сектору:

Здійснює організаційно-консультативне забезпечення діяльності апарату районної державної адміністрації щодо реалізації її повноважень та проводить перевірки виконання на території району Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади. Проводить за дорученням голови районної державної адміністрації перевірки діяльності управлінь та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих органів рад з питань, що належать до компетенції відділу, вивчає і узагальнює досвід роботи цих органів, надає їм необхідну допомогу в межах і порядку, встановлених законодавством.

 

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи

СЕВЕРИН Юрій Юрійович , т.22284

Основні завдання головного спеціаліста:

Планування та здійснення заходів, спрямованих на своєчасне проведення мобілізації, переведення місцевих органів державної виконавчої влади і об’єктів народного господарства району на режим роботи в умовах особливого періоду, а також сталого їх функціонування в цих умовах. 

 

-