В райдержадміністрації створено Раду регіонального розвитку району


  • 04/12/2018
В райдержадміністрації створено Раду регіонального розвитку району

Розпорядженням т.в.о. голови райдержадміністрації Юрія Косара від 30.11.2018 року №601 при райдержадміністрації створено Раду регіонального розвитку. Також розпорядженням затверджено Положення про Раду та її персональний склад. 

10.12.2018 року 0 10.00 в малому залі засідань райдержадміністрації відбудеться її перше засідання.

Рада регіонального розвитку є консультативно-дорадчим органом при районній державній адміністрації. Основними завданнями Ради є: сприяння налагодженню ефективної взаємодії місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування щодо удосконалення державного будівництва, напрацювання новітніх підходів у сфері регіонального розвитку; вироблення узгодженої позиції щодо соціально-економічного розвитку району, механізмів подолання диспропорцій розвитку території району, ефективного використання економічного потенціалу району, підвищення його інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності; підготовка пропозицій щодо напрямів, пріоритетів та механізмів проведення адміністративно-територіальної реформи, формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади; напрацювання оптимальних шляхів дальшого розвитку політично і економічно дієздатного місцевого самоврядування; підготовка пропозицій щодо визначення першочергових заходів щодо впровадження європейських демократичних стандартів у сфері територіальної організації місцевого самоврядування, а також забезпечення їх взаємної відповідальності за комплексний розвиток території району; сприяння врахуванню інтересів району у проектах програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку та охорони довкілля; вивчення міжнародного досвіду в сфері інноваційних стратегій територіального розвитку та здійснення заходів щодо його практичної реалізації; надання пропозицій до законопроектів з питань регіонального розвитку, місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

Рада для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку: запитувати та одержувати від органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали; запрошувати на свої засідання керівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, вітчизняних та іноземних учених, експертів;  залучати для розгляду питань, що належать до компетенції Ради, працівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за їх згодою);  створювати тимчасові робочі групи, інші робочі органи для розроблення і детального опрацювання окремих питань, що належать до компетенції Ради, визначати порядок їх роботи, залучати до роботи в таких групах експертів і фахівців (відповідно за їх згодою або за погодженням з їх керівниками), координувати та коригувати роботу створених тимчасових робочих груп, заслуховувати їх звіти; організовувати проведення конференцій, семінарів, круглих столів, нарад, а також інших заходів із питань, що належать до компетенції Ради.

Рада утворюється у складі голови, заступників голови, до відання якого віднесені питання регіональної політики, секретаря та інших членів, які беруть участь у роботі Ради на громадських засадах.

Головою Ради є голова Кіцманської районної державної адміністрації.

Секретарем Ради є один із керівників структурного підрозділу районної державної адміністрації, до компетенції якого належить питання регіональної політики.

Коментарі